Hem2018-10-22T20:45:42+00:00

Jung konsult & ledarskap

levererar tjänster till kommunledningar, socialtjänst, skola, polisväsende, kriminalvård, företag och olika aktörer som är verksamma inom den sociala sektorn och närliggande områden.

  • Organisation och utveckling
  • Bemanning och konsulter
  • Skyddsboende, systematiskt risk- och säkerhetsarbete
LÄS MER OM OSS OCH VÅR VISION.

Vi välkomnar Nafiseh Nazem

torsdag 9 augusti, 2018|

Vi har nu glädjen att presentera Nafiseh Nazem som ansluter till JKL. ”Naffi” har en bred [...]

Organisation, ledning och utveckling.

Omfattande utbud av tjänster och kompetenser baserade på gedigen erfarenhet av ledarskap, HR, förändrings- och utvecklingsarbete. Vår målsättning är att förena hög kompetens, med ett inspirerande förhållningssätt. Vi är lättillgängliga, och förutsätter ett nära samspel med våra kunder och uppdragsgivare.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER INOM ORGANISATION, LEDNING OCH UTVECKLING.

Konsulter och chefer.

Vi tillhandahåller både chefer, socionomer och andra kvalificerade konsulter, för temporära uppdrag.
LÄS MER OM KONSULTER OCH BEMANNINGSTJÄNSTER.

Skyddade boenden, skydd och säkerhet.

Jung konsult & ledarskap AB erbjuder trygga och temporära såväl som permanenta boendelösningar.
LÄS MER OM SKYDDADE BOENDEN, VITTNESSKYDD SAMT SKYDD OCH SÄKERHET.

Kärnvärden.

Grunduppfattningen är att ett framgångsrikt arbete med människor med särskilda behov skall baseras på forskning och erfarenhet och kräver brukarnas, civilsamhällets och personalens delaktighet under aktivt och kompetent stöd av ledning och organisation.

Företagets centrala kärnvärde är kvalitet, förtroende och uthållighet. Stödet till enskilda skall utgå från behovsanalyser som utarbetas och säkerställs tillsammans med brukaren.

LÄS MER OM VÅRA VÄRDERINGAR

Ständig omvärldsbevakning.

Offentlig verksamhet måste vara flexibel och lyhörd för förändrade behov, hos enskilda och hos grupper. Vi lägger stor vikt vid ständig omvärldsbevakning och spaning. Vi ordnar även inspirerande studieresor och konferenser inom aktuella områden i Sverige och utomlands.

Samhällsengagemang.

För oss är det självklart att hjälpa till där vi kan och engagera oss både genom kunskapsspridning och medverkan i det offentliga samtalet. En del av vår vinst går till att stödja ungdomar med funktionshinder, i Sverige och världen.
LÄS MER OM VÅRT ARBETE