Intresserad av samarbete eller att söka anställning?

//Intresserad av samarbete eller att söka anställning?
Intresserad av samarbete eller att söka anställning?2018-03-26T14:26:03+00:00

Intresserad av samarbete eller att söka anställning?

Vi söker chefer och handläggare inom socialtjänst eller närliggande områden.
jung konsult & ledarskap är ett företag som styrd av starka värderingar kring hur man förenar goda arbetsvillkor med framgång både för företaget och dess kunder.

Vi söker er som har en adekvat utbildningsbakgrund och gedigen erfarenhet av chefs, och ledarskap, på såväl strategisk som operativ nivå ute i basverksamheten, exempelvis 1:e socialsekreterare.

Vi erbjuder tidsbegränsade uppdrag som socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS och handläggare. Enbart sökande med adekvat akademisk utbildning och minst fem år i yrket, kan erbjudas uppdrag eller anställning.

Vi förmedlar tidsbestämda uppdrag, och god lön. Som chefskonsult eller som handläggare erhåller du kontinuerlig handledning och stöd från företaget. Vi erbjuder även utbildning och gemensamma utbildningsresor. Anställningsform/ och övriga villkor fastställer vi i dialog. Samma gäller för dig som föredrar att arbeta som uppdragstagare i ditt eget företag.

Kontakta Björn eller Bodil.