Non profit2018-03-26T14:25:28+00:00

Med ett starkt samhällsengagemang

Företaget äger och uttrycker ett starkt samhällsengagemang som kommer att avspegla sig genom medverkan i det offentliga samtalet. jung konsult & ledarskap planerar att i Sverige eller utomlands, stötta samhällsnyttig verksamhet eller projekt. Mänskliga rättigheter, tolerans, och unga människors uppväxtvillkor, är områden vi aktivt engagerar oss i. Detta kan innebära ekonomisk stöd för forskning och utveckling inom välfärdsområdet, eller stöd för angelägna projekt. Målgruppen är barn och ungdomar med psykisk ohälsa och/eller intellektuella funktionshinder.

jung konsult & ledarskap avser att årligen avsätta andel av företagets omsättning för att finansiera ideell verksamhet.