Temporära chefsuppdrag2017-11-17T14:10:11+00:00

Temporära chefsuppdrag

Inom offentlig sektor såväl som inom företag som verkar inom välfärdssektorn. De chefer som ingår i vårt nätverk äger mångårig erfarenhet av chefskap på hög nivå. Uppdragen kan förenas med specifika uppdrag att genomföra förändringsprocesser eller organisationsutredningar.

Vi tecknar kollektivavtal (via Almega) och försäkringar genom Söderberg & Partners.

Är du intresserad av att samarbeta med oss eller söka anställning?
Läs mer