Akuta insatser

Akuta insatser2018-03-26T14:39:39+00:00

Akuta insatser

Handfast ledningsstöd när verksamhet riskerar att haverera eller har omedelbara problem att upprätthålla drift och kvalitet.

Omedelbara / akuta insatser (kaospiloter)

Alla som arbetat en längre tid inom socialtjänsten är medvetna om att kraven på socialtjänstens ständigt förändras och behoven ständigt tycks öka. En långvarig obalans mellan resurser och arbetsbörda kan innebära att både personal och ledning riskerar att fara illa. Givetvis påverkar detta även den kvalitet som kunder/ klienter förväntar och har rätt till.

jung konsult & ledarskap har erfarna konsulter (tidigare chefer, psykologer, beteendevetare, m fl) som erbjuder handfast och systematiskt stöd, omedelbara åtgärder samt plan för det långsiktiga förändringsarbetet.

Krisledning och beredskap

Extrema väderförhållanden och andra kriser kräver hög beredskap och samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer. Hur skapar man trygghet bland brukare, personal och ansvariga?