Kvalificerade utredningsuppdrag

///Kvalificerade utredningsuppdrag
Kvalificerade utredningsuppdrag2018-03-26T14:40:34+00:00

Kvalificerade utredningsuppdrag

jung konsult & ledarskap äger tillgång till experter och sakkunniga inom flertalet discipliner inom socialtjänst, och offentlig verksamhet. (Samtliga målgrupper och relaterade lagstiftningar.)

Vi erbjuder därför både sk enmansutredningar inom sakområde, såväl som processledning i mer komplexa uppdrag där utredningen kräver projektorganisering, såsom

 • Digitalisering, välfärdsteknologi och och e-tjänster
 • Analys av informations- och IT-systemen ur ett behovs- och säkerhetsperspektiv. Analysen utgår både utifrån verksamhetens behov såväl som de lagar och regler som gäller för informations- och IT-säkerhet.
 • Ändrat huvudmannaskap och dess konsekvenser för uppdragsgivaren.
 • Kvalitetsledningsdokument.

 • Ny lagstiftning – vi medverkar till analys och planering av åtgärder

 • Analys av kostnadseffektivitet och kvalitet (exempelvis “kostnad per brukare” i samverkan med Ensolution).
 • Organisationsöversyn.
 • Utvärdering och vidareutveckling av regionala stödstrukturer.

 • Utvärderingsuppdrag.

 • Digitalisering och e-tjänster.
 • Anpassning till EU lagstiftningen om lagring och hantering personuppgifter.
 • Etcetera.