Personal/ HR2018-03-26T14:41:06+00:00

Personal/ HR

jung konsult & ledarskaps nätverk omfattar flera tidigare chefer med mycket stor erfarenhet av HR och personalfrågor, vi samarbetar även med personalvetare, psykologer, KBT – terapeut, alkoholterapeuter och vi kan därför erbjuda tjänster på individ och gruppnivå och på organisationsnivå. Direkt från arbetsgivare eller som underleverantör till företagshälsovård.

Vårt utbud inom HR:

  • Konflikthantering
  • Psykosocial problematik på arbetsplats
  • Anställd med beroendeproblematik eller annan problematik
  • Utbildning, handledning och debreefing av Posumgrupper
  • Etcetera

Vi erbjuder även:

  • Åtgärder föranledda av förändringar av personuppgiftslagen (GDPR)

  • Framtagande av personalpolitiska policys
  • Organisering av personal/HR inom basorganisation

  • Lönekartläggningar och lönestruktur
  • Etcetera