Projektdesign och projektledning2018-03-26T14:40:03+00:00

Projektdesign och projektledning

Att genomföra framgångsrika projekt kräver struktur i form av tydliga mål och delmål, direktiv, projektplan, mm. Man kan även addera mål för processen i dess olika faser.

jung konsult & ledarskap erbjuder såväl projekt design i samverkan med uppdragsgivaren som att leda, genomföra och rapportera projektet olika etapper,